Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zadanie dostarczenia agregatu wody lodowej na potrzeby budowlanej lini bębnowej Zn-Ni.

SZCZERGÓŁY W PLIKU: PDF