Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych i promocyjnych oraz tablic na potrzeby promocji przedmiotowego projektu oraz konferencji organizowanej z tytułu rozpoczęcia korzystania z Grantu Norweskiego.

SZCZEGÓŁY W PLIKU: PDF